Abstract

Frampeik er til for at du som forskerspire skal få presentere ditt prosjekt, resultater eller metoder. Terskelen skal være lav, slik at flest mulig skal delta. Av erfaring vet vi likevel at kvaliteten er høy! Konferansen åpner for to ulike presentasjonstyper:

 • Muntlig presentasjon på 15 min, hvorav 12 min er satt av til selve presentasjon og 3 min til spørsmål.
 • Posterpresentasjon i et myldreområde på campus, hvor andre deltakere kan gå rundt og stille spørsmål til de som presenterer.

Felles for begge er at du må sende inn et abstract, en kort oppsumering, av ditt prosjekt. Følgende skal da være med:

 • Project title
 • Introduction/background
 • Objectives/aims
 • Methods
 • Results
 • Conclusion

Konferansespråket i år er på engelsk. Dette innebærer at både muntlig presentasjon og abstrakt skal være på engelsk. Vi oppfordrer sterkt til å holde både poster-presentasjon og muntlig presentasjon. Dette kan gjerne være om samme prosjekt. Under presentasjonsdagen vil det være chairs under de muntlige presentasjonene som holder tiden og sikrer at alle får et til to spørsmål å svare på om forskningen sin. Dette vil være en god øving til fremtidige konferanser.

Vi prøver og dele abstraktene i tre kategorier. Føler du derimot at prosjektet ditt ikke passer inn under noen av dem er du selvsagt velkommen til å presentere uansett. De tre kategoriene er:

 • Basal
 • Translasjon
 • Klinisk
 • Siste frist for innsending av abstract er satt til 2. september kl. 23.59. Abstractet skal inneholde maks 300 ord (uten overskrift og forfattere). Om en tabell eller figur inkluderes i abstract reduseres antall ord til 200. Bruk helst skrifttype Arial 12pkt og 1,5 linjeavstand. Ha også med forfattere. Alle abstracts skal være skrevet på engelsk.

  Send din tekst som en .doc fil til frampeik2018@gmail.com. Skriv følgende informasjon i emnefeltet: "Kategori, Navn".


  Alle som har fått godkjent sitt abstract og skal presentere under årets konferanse må levere presentasjonen sin som en powerpoint-fil til frampeik2018@gmail innen 19. oktober kl.23.59 eller til en av komitemedlemmene innen starten av symposiumet.


  Informativt eksempel

  How to write an absract

  Stipendi AT1, Desen PH1, Verdi P1
  1Centre of Excellent Excellence, Department of Decubitus, School of Life, University of Meropis, Moribundia

  Background: I dette abstraktet skal jeg fortelle om hvordan man skriver et abstrakt. Mange som skal på Frampeik i år holder foredrag for første gang, og for de kan abstrakt-skriving virke som en skummel affære. Derfor er en fremgangsmåte for abstrakt-skriving en flott måte å hjelpe ferske og mer rutinerte studenter. Abstraktet skal inneholde maks 300 ord (uten overskrift og forfattere). Om en tabell eller figur inkluderes i abstrakt reduseres antall ord til 200. Kun abstract på engelsk (denne er tydeligvis ikke det) og i doc eller docx formatet vil bli akseptert, dette så designet kan bli tilpasset programmet for helgen.

  Objectives: Målet med prosjektet mitt er å forklare hvordan studenter som skal på Frampeik 2018 i Trondheim skal skrive et abstrakt til sin presentasjon.

  Methods: Dette abstractet er revidert fra et tidligere eksempel fra 2016. Abstraktet blir skrevet på en MacBook pro med retina-skjerm. Valget stod mellom en av windows-maskinene på PC-salen på odontologen eller en personlig datamaskin. Fordi det nå er mulig å skrive abstraktet under forelesning falt valget på MacBooken. Skrifttypen Arial pkt 12 med 1,5 linjeavstand ble valgt, fordi studier har vist at dette er et lettleselig format. Alle som sender abstrakt til Frampeik oppfordres til å gjøre det samme.

  Results: Prosjektet er fremdeles pågående, og alle resultater er derfor ikke klare. Analysene så langt har derimot vist at dette abstraktet har informativ verdi (p=0,004). Ved å bruke en rekke statistiske metoder over en periode på 3 minutter er det vist at ingen personer har omkommet av å lese dette abstraktet. Abstraktet er nå ikke mer enn 300 ord og kan sendes til frampeik2018@gmail.com innen 2. September.

  Conclusion: When matched on VO2max at onset, 60 year old males improve VO2max 2/3 compared to 24 year old males after 8 weeks of HIT.