Abstract

Frampeik er til for at du som forskerspire skal få presentere ditt prosjekt, resultater eller metoder. Terskelen skal være lav, slik at flest mulig skal delta. Av erfaring vet vi likevel at kvaliteten er høy! Konferansen åpner for to ulike presentasjonstyper:

 • Muntlig presentasjon på 15 min.
 • Posterpresentasjon i et myldreområde på campus, hvor andre deltakere kan gå rundt og stille spørsmål til de som presenterer.

Felles for begge er at du må sende inn et abstract, en kort oppsumering, av ditt prosjekt. Følgende skal da være med:

 • Project title
 • Introduction/background
 • Objectives/aims
 • Methods
 • Results
 • Conclusion

I utgangspunktet er konferansespråket engelsk. Dette innebærer at både muntlig presentasjon og abstrakt helst skal være på engelsk. Hvis dette ikke lar seg gjøre er det likevel fullt mulig å holde på norsk. Vi oppfordrer sterkt til å holde både poster-presentasjon og muntlig presentasjon. Dette kan gjerne være om samme prosjekt.

Vi prøver og dele abstraktene i tre kategorier. Føler du derimot at prosjektet ditt ikke passer inn under noen av dem er du selvsagt velkommen til å presentere uansett. De tre kategoriene er:

 • Basal
 • Translasjon
 • Klinisk
 • Siste frist for innsending av abstract er satt til 1. september kl. 23.59. Abstractet skal inneholde rundt 300 ord (uten overskrift og forfattere). Om en tabell eller figur inkluderes i abstrakt reduseres antall ord til 200. Bruk helst skrifttype Arial 12pkt og 1,5 linjeavstand. Ha også med forfattere og informasjon om forskningsgruppe. Alle abstracts skal være skrevet på engelsk.

  Send din tekst som en .doc fil til submit@frampeik.no. Skriv følgende informasjon i emnefeltet: "Kategori, Navn".