Om Frampeik

Frampeik er forskerlinjestudentenes egen konferanse. Den blir arrangert hver høst og rullerer mellom byene Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. I år er det vi i Trondheim som har fått æren å arrangere konferansen fra 19.-21. oktober. Frampeik er ment som en lavterskel konferanse hvor forskerlinjestudentene fra hele landet møtes for sosiale og faglige arrangementer. Her får du mulighet til å presentere prosjektet ditt og samtidig få tilbakemeldinger og spørsmål fra andre studenter innenfor ditt forskningsområde. Det er fritt frem for å presentere muntlig, poster eller begge deler. I tillegg til studentpresentasjoner inviterer vi anerkjente forskere til å holde foredrag for oss. På fredag og lørdag blir det sosialt opplegg, blant annet en fin middag på en av Trondheims bedre restauranter på lørdag. Følg med på nettsiden og facebook for forskerslepp utover sommeren.

I 13 år har de fire norske fakultetene rullert på å være vertskap, og i år er det Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU som står for tur. Sett av datoene 19.-21. oktober og bli med på en lærerik helg fylt med høyt faglig innhold og sosialt samvær.


Reisebeskrivelse

Det er tre måter å komme seg til Trondheim på; bil, tog eller fly. Sistnevnte er mest aktuelt for de fleste, hvorpå du lander på Værnes. Fra flyplassen er enkleste alternativ buss til Trondheim (husk studentpris). Herfra er det gangavstand til konferansehotellet.

Det faglige programmet vil foregå på St. Olavs hospital, det er gangavstand fra hotellet til sykehuset. Evt. kan man ta alle busser som går forbi Studenter Samfundet.