Program for Oslo 2017Fredag 06. oktober

Universitetets aula, Universitetsplassen. Åpent for alle, krever ingen påmelding.

Time Event
14:30 - 15:30 Registrering konferansedeltakere på Frampeik 2017
15:30 - 16:00 Velkommen til Frampeik 2017
Åpningstale
Musikalsk innslag av A scalpella
16:00 - 16:45 Steinar Madsen – Kunstig intelligens og roboter, trenger vi helsepersonell i fremtiden?
17:00 - 17:45 Wasim Zahid – I møte med den kunnskapsrike pasient
18:00 - 18:45 Kaja Nordengen – Hjernen er stjernen
19:00 - 01:00 Middag, konsert og sosialisering på Frokostkjelleren (kun for påmeldte deltakere)

Lørdag 07. oktober

Rødt, grønt og blått auditorium, Rikshospitalet

Time Event
10:00 - 12:00 Parallellsymposium 1
12:15 - 12:50 Kathrine Frey Frøslie – Tall forteller
12:50 - 13:50 Lunsj og postertorg.
13:50 - 14:25 Maren Ranhoff Hov – Forskningsformidling – fra Lavangsdalen til Forsker Grand Prix
14:40 - 16:40 Parallellsymposium 2
18:30 - 02:00 Offisiell Frampeik 2017 festmiddag på Oslo Militære Samfund

Søndag 08. oktober

Rødt, grønt og blått auditorium, Rikshospitalet

Time Event
12:00 - 13:00 Lunsj og postertorg
13:00 - 14:30 Premiering av beste foredrag og poster
Generalforsamling
Avslutning


Foredragsholdere

Kaja Nordengen

Lege, forsker, forfatter av "Hjernen er stjernen" og TEDx-speaker. Er kjent for å trollbinde publikum med sine engasjerende foredrag om hjernen. For oss vil hun blant annet prate om hjernen og personligheter, hukommelsesmaskineriet og hvordan vi best kan lære ting.

Wasim Zahid

Wasim Zahid har doktorgrad i kardiologi, forfatter av "På liv og død" og "Hemmeligheten", kjent fra tv-suksessen "Hva feiler det deg" og sine mange twitterinnlegg. Han er kroneksempelet på hvordan helsepersonell kan drive folkeopplysning. Denne kvelden vil han blant annet snakke om hvordan helsepersonell kan forholde seg til den kunnskapsrike pasient.

Steinar Madsen

Medisinsk fagdirektør i legemiddelverket og er med i Teknologirådets ekspertgruppe som skal vurdere rollen til kunstig intelligens i Helsevesenet. For oss vil han prate om kunstig intelligens og roboter i helsevesenet. Kan helsepersonell etterhvert bli overflødig?

Kathrine Frey Frøslie

Kathrine Frey Frøslie har vært statistiker på Rikshospitalet siden 1999, har doktorgrad i statistisk analyse av blodsukkerkurver hos gravide kvinner, og har skrevet statistikkboka "Tall forteller" sammen med kollega Jo Røislien. Hennes siste prosjekt er den populærvitenskapelige strikkebloggen Statistrikk. Her kombinerer hun myke materialer med harde fakta, og lar leserne inspireres av statistikk gjennom strikkeprosjekter av høyt vitenskapelig og estetisk innhold.

Maren Ranhoff Hov

Maren er utdannet lege ved Universitet i Tromsø – har prehospital erfaring fra ambulansetjenesten i Nord-Troms. Har en forskerstilling i Stiftelsen Norsk luftambulanse, og er LIS ved nevrologisk avdeling OUS Ullevål. Nylig levert avhandlingen: «Prehospital assessement of acute stroke – the Norwegian Acute Stroke Prehospital Project (NASPP)» der man har flyttet avansert hjerneslagdiagnostikk ut i en ambulanse og vist at diagnosen hjerneslag og seleksjon til behandling kan gjøres prehospitalt. Skal forsvare avhandlingen i begynnelsen av 2018. Mor til to gutter og glad i å være ute